ACTIUS DE VALOR AFEGIT

 

Els principals actius de valor afegit del projecte són els següents:

  • Creació d’una xarxa entre universitats i institucions/organismes interessats i possibles sinèrgies resultants: (UOC, URL, UAB, UPF, ICUB, etc.)
  • Connexions amb l’àmbit internacional (Gran bretanya – I-Docs.org –, Canadà    – DocShift –,  etc.)
  • Possibilitats d’expansió en tres terrenys que el projecte abarca: investigació, docència i producció
  • Potenciació, viralització i difusió cultural de la producció interactiva llatina