ENGLISH

APLICACIONS I BENEFICIS DEL PROJECTE

Les aplicacions i les oportunitats d’expansió del projecte INF es poden desplegar especialment en tres àmbits cada dia més íntimament vinculats: la investigació i la innovació, la docència i formació i la producció i distribució. A títol només indicatiu, podem suggerir que la seva disponibilitat podrà ser d’utilitat als següents beneficiaris:

 • Grups de recerca nacionals, europeus i internacionals, que podrien aprofitar la plataforma com a observatori per obtenir documentació per aconseguir visibilitat i difusió (INFLab/Web)
 • Programes de docència universitària i professional, que disposarien d’una plataforma de documentació i d’interacció per a les diferents tasques docents (INFLab/Web/Ind)
 • Ofertes formatives de postgrau específiques com un màster interuniversitari on empreses del sector hi podrien estar vinculades (INFCom/Pro)
 • Iniciatives de creació i de producció: producció de prototips a través de la creació d’un laboratori interactiu, un programa de producció i la vinculació amb empreses del sector (INFPro)
 • Organització d’esdeveniments anuals o bianuals relacionats amb el desplegament del camp dels interactius de no ficció (festival, congrés, simposi, etc.). (INFCon)

El projecte s’ubica en la confluència de dos camps – els gèneres de la no ficció i els mitjans interactius – i es proposa desenvolupar un mapa teòric i analític d’aquest territori de frontera. La investigació es presenta com una exploració d’un territori inèdit, sovint poc estudiat i delimitat dins el qual s’estan generant inèdites experiències de comunicació. Dins d’aquest context, el projecte comptarà amb un sòlid corpus teòric i analític i l’aplicarà a un conjunt d’obres representatives de no ficció interactiva, així com s’encarregarà d’analitzar els procesos de convergència actuals (mediàtica, narrativa, productiva, tecnològica, etc.).

La comunicació està atravessant processos de contaminació i hibridació que trenquen les anteriors divisions acadèmiques i analítiques. La plataforma apunta precisament a indagar en un tipus de producció híbrida de la qual en coneixem molt poc. D'una banda, es proposa analitzar territoris relativament verges – els gèneres de la no ficció interactiva – dins de l'àmbit acadèmic. Quan s'analitzen les produccions crossmedia, sovint s'acaba parlant de la producció de ficció. En aquest sentit, el projecte expandeix aquestes mirades a l'entendre la no ficció interactiva o – experimental, documental i/o informativa – com una experiència convergent i de barreja de formats on es combinen els llenguatges i mitjans i els usuaris tenen cada vegada un paper més destacat. Destaquem en els següents els principals aspectes innovadors que presenta l’aplicació interactiva:

 • Creació d'una aplicació multimèdia interactiva que serveixi com eina lúdica i didàctica al mateix temps, que barregi informació (a través dels continguts amb la part visible en forma d’observatori – INFLab –) i entreteniment (a través de la xarxa social  – INFCom –).
 • Servir com a font d'informació a l'usuari sobre el terreny de la no ficció interactiva (observatori i xarxa social INFLab/ INFCom).
 • Promoure la producció audiovisual interactiva: motivar-ne tant la producció com el consum (INFPro).
 • Creació de la primera base de dades d’aquesta naturalesa, que aglutini una mostra extensa d’obres interactives de no ficció (INFInd).
 • Organització del primer congrés i festival dedicat a l’àmbit de la no ficció interactiva (INFCon).
 • Mostrar la grandiositat d'uns gèneres que generalment no guionitzen una història irreal sinó que modulen una realitat des de la visió de l’autor.