ENGLISH

MAPA DE NAVEGACIÓ I INTERFÍCIE

A continuació es presenta l’estructuració conceptual del projecte a través de la seva arquitectura de la informació. S’ofereix l’arbre de navegació, que conté un esquema gràfic de cada un dels blocs principals, un esboç de la interfície general i cada un dels blocs amb els menus desplegats.

URL: www.interactivenonfiction.com