ENGLISH

DISSENY I FASES

INF és un projecte multiplataforma que pensem desplegar seguint les següents fases de disseny i d’implementació:

  • Elaboració del projecte general i de recerca que es vol desplegar a través de diferents parts (2011).
  • Configuració de l’estructura d’estudi i d’anàlisi (INFLab): l’observatori i el laboratori (2012). En aquesta fase es contactarà amb els experts considerats i se’ls hi plantejarà la proposta.
  • Visibilitat i difusió (INFWeb): la plataforma web interactiva (2012). Paral·lelament amb la configuració de l’estructura per la investigació, es generarà  fases de disseny i producció el portal que pretén difondre els resultats de la recerca  (INFLab) tot obtenint visibilitat i viralització a la xarxa. Durant el desplegament i optimització de la web en versió escriptori, es preveu també ajustar els paràmetres per tal que funcioni per a tecnologia mòbil (INFMob).
  • Implementació de la proposta de producció (INFPro): el programa de producció (2013). En aquesta fase es seleccionaran quatre propostes atractives, una corresponent a cada gènere, i se n’escollirà una. Als autors de la proposta seleccionada se’ls proporcionarà assessorament a partir dels experts que conformen l’observatori, equips, fomació i tutorització de reconeguts practicants del gènere concret que es vulgui abarcar. Es realitzarà un seguiment de quatre mesos i posteriorment la pròpia plataforma donarà visibilitat i viralitzarà els projectes seleccionats.
  • Implementació de la base de dades (INFInd): el directori/índex de projectes (2013). Cada un dels gèneres de la no ficció interactiva que contemplarà el projecte en les modalitats d’assaig, reportatge, documenal i ciberperiodisme, comptarà amb un índex propi  – en forma de llistat ordenat alfabèticament i cronològicament – on apareixeran el nom del projecte, l’any de la producció, una breu descripció i una categorització en relació a un model d’anàlisi preestablert.
  • Implementació d’una comunitat d’usuaris en línia (INFCom): la xarxa social (2014). En aquesta etapa es pretén crea la primera xarxa social dedicada a promoure els gèneres de la no ficció interactiva.
  • Organització d’un esdeveniment al voltant de la no ficció interactiva (INFCon): la conferència (2014). Realització d’unes jornades al voltant del camp d’estudi, ja sigui en forma de simposi, conferència, festival o altres possibles formats.