ENGLISH

ESTAT DE L'ART

Per conèixer a fons l’estat de desenvolupament actual de les produccions interactives de no ficció, hem realitzat estudis molt exhaustius dels sis àmbits següents: (1) Esdeveniments i Congressos relacionats (específics i més generalistes), (2) Empreses/Productores especialitzades i practicants/actors destacats, (3) Investigadors (principals i d’altres disciplines relacionades), (4) Programaris específics per a la creació de projectes, (5) Bibliografia i referències (específica i relacionada) i (6) Recursos en línia (específics i relacionats). Creiem que aquesta revisió sobre l’estat del desenvolupament d’aquest camp abraça la gran majoria de treball al voltant dels nous gèneres de la no ficció interactiva.

De l’anàlisi dels tres àmbits principals examinats – Esdeveniments relacionats, Empreses especialitzades i Investigadors específics –, es desprèn que avui hi ha pocs progressos significatius i els principals es troben concentrats en medis d’investigació i de producció del món anglòfon i francòfon, predominantment en països com Canadà, Anglaterra, França i els Estats Units. És precisament per aquesta raó que considerem essencial obrir una plataforma que es posicioni en l’àmbit anglosaxó, però que alhora posi èmfasi i potenciï la cultura llatina (Catalunya, Espanya i Amèrica Llatina), per tal de poder disposar d’una eina com aquesta en els tres idiomes, català, castellà i anglès. Una plataforma/observatori/comunitat com INF esdevindria el primer lloc de referència d’aquest sector en l’àmbit català, espanyol i llatinoamericà, connectat a més amb tot el sector potencial de parla anglesa.