ENGLISH

OBJECTIUS

Hem dividit els objectius entre generals i específics. A continuació els enumerem i descrivim.

GENERALS

 • Oferir una eina centrada en l’estudi, anàlisi, producció i l’intercanvi dels gèneres de la no ficció interactiva.
 • Analitzar l’estat del desenvolupament dels principals gèneres de la no ficció interactiva.
 • Descriure, classificar i analitzar les aplicacions interactives de no ficció per a diferents suports i/o plataformes.
 • Creació d’una xarxa entre universitats i institucions/organismes interessats i possibles sinèrgies resultants.
 • Possibilitats d’expansió en tres terrenys que el projecte abarca: investigació, docència i producció.
 • Potenciar al màxim la interacció i desenvolupar al màxim el significat de les paraules cooperació i col.laboració: exigir un intercanvi obligatori per a formar part de la part privada (en la línia dels fòrums col.laboratius).

ESPECÍFICS

 • Respecte la part de la no ficció audiovisual: Delimitar un espai independent dedicat a l’estudi, anàlisi, producció i l’intercanvi dels gèneres de la no ficció audiovisual (assaig, reportatge, documental i periodisme)
 • Respecte la part referent a l’assaig interactiu: Delimitar un espai independent dedicat a l’estudi, anàlisi, producció i l’intercanvi de l’assaig interactiu
 • Respecte la part referent al reportatge interactiu: Delimitar un espai independent dedicat a l’estudi, anàlisi, producció i l’intercanvi del reportatge interactiu
 • Respecte la part referent al documental interactiu: Delimitar un espai independent dedicat a l’estudi, anàlisi, producció i l’intercanvi del documental interactiu
 • Respecte la part referent al periodisme en línia: Delimitar un espai independent dedicat a l’estudi, anàlisi, producció i l’intercanvi del ciberperiodisme
 • Respecte la part de l’index dins de cada apartat: Argumentar la conveniència d’adoptar un model d’anàlisi dels nous gèneres, tant a efectes de l’avaluació dels projectes existents com de l’aportació de pautes per al seu disseny i producció
 • Respecte la part dels recursos disponibles: Oferir un ampli ventall de recursos disponibles en línia