PRODUCCIÓ MULTIPLATAFORMA

La necessitat de captar un públic més nombrós fa que els productors no facin un producte per a un mitjà específic, sinó que busquin la seva explotació per diferents plataformes, creant així tot un món al seu voltant. Aquesta narrativa transmediàtica no consisteix en adaptar una història a diferents formats, com el que porta una novel·la al cinema, sinó que rau en que diferents mitjans i llenguatges formin part d’una mateixa història que es construeix entre tots. Així doncs, cada narració transmediàtica fa una aportació específica i valuosa a la seva totalitat, ans al contrari s’arribaria a destruir l’interès per aquest i seria la ruïna de les franquícies. Per enriquir-ho al màxim exponent, cada mitjà ho emet amb el format de la seva especialitat. És així com amb la la diversitat de mitjans s’atrau a públics diferents.

El mercat dels dispositius mòbils es configura com un terreny verge i inexplorat, ple de potencialitats i excel·lents perspectives per a aquest gènere concret. Les clàssiques fronteres espai-temps es dilueixen i ja podem connectar-nos i navegar en qualsevol lloc i moment. Els dispositius clàssics – com el ratolí o el teclat – es substitueixen per altres que obren un univers nou de possibilitats més d'acord amb la manera humana natural de procedir i de relacionar-nos. A mesura que aquesta nova tecnologia i format ofereixi més alternatives per a la interacció entre usuaris i interfície, les possibles maneres d'aprendre interactuant amb el sistema creixeran també de manera exponencial.

Dispositius com l'iPad d'Apple i la nova versió 5 del llenguatge HTML, que accepta vídeo i altres interessants implementacions, fa possible que aquest nou gènere ja sigui visualitzable i navegable en dispositius mòbils com les tablets. Això permetrà que aquests nous gèneres es tornin a redefinir i en certa manera arribin a un cert estat de “singularitat tecnològica”, un punt on és impossible preveure cap a on evolucionarà la nova tecnologia i els seus formats derivats. La idea del projecte INF és produir en una primera fase la versió d’escriptori (Desktop), i quan aquesta ja estigui implementada, començar a produir-la per a format mòbil. Com que l’estructura de la web serà en format HTML 5, no hi ha d’haver en principi problemes perquè també s’adapti als navegadors dels dispositius mòbils, però és cert que algunes funcionalitats es poden preveure difícils i llavors sigui necessari recórrer a llenguatges especialitzats per la tecnologia mòbil com Objective C, JQuery Mobile o d’altres.