ENGLISH

EXPERTS TEÒRICS INFLAB

El pròposit és conformar un grup d’experts en cada àmbit descrit, de tal manera que una o dues persones considerades expertes de cada àmbit s’encarregarien de liderar l’observatori (INFLab) i moderar cada apartat de la plataforma web (INFWeb). A més a més, els experts ajudarien a l’hora de confeccionar i dur a terme l’execució del programa d’incentivació i producció de projectes (INFPro). Actualment estem en el procés de selecció i presentació de la proposta a un conjunt d’experts de cada àmbit.